E-szkolenie z „Procedur Obsługi Klienta”

2018-10-20

20 czerwca zakończyliśmy cykl szkoleń e-learningowych z Procedur Obsługi Klientów, zawierający kluczowe moduły mające istotne znaczenie w kształtowaniu umiejętności profesjonalnej obsługi Klientów.

Dotyczyły one między innymi:

  • prowadzenia profesjonalnych rozmów z Klientami w trakcie zawierania umów
  • rozpoznania potrzeb Klienta
  • umiejętności wyjaśniania wątpliwości i pomoc przy wypełnianiu dokumentów
  • skutecznej finalizacji procesu zakończenia obsługi Klienta

Do szkolenia zgłoszono 1451 osób, które oprócz opanowania realizowanego materiału opracowanego na podstawie wewnętrznych uregulowań obowiązujących w firmie,  musiały  potwierdzić zdobytą wiedzę i zaliczyć test on-line.

Uzyskany wynik średniej oceny 4,8 pkt. z testu potwierdził wysoki poziom zdobytej wiedzy w tym zakresie, świadczy to o efektywności realizowanego e-szkolenia oraz dużej aktywności udziału uczestników – aż 98 % osób zaliczyło pozytywnie test końcowy i uzyskało tym samym zaświadczenie potwierdzające ukończenie e-szkolenia.

Ocena e-szkolenia w wypełnionych ankietach wyniosła 5,4 pkt.  co świadczy o bardzo dobrych rozwiązaniach metodycznych, multimedialnych i organizacyjnych realizowanych e-szkoleń przez Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

Od września br. planowany jest kolejny cykl szkolenia e-learningowego z Procedur Obsługi Klientów – etap II.