IX Expo-Gaz Targi Kielce kwiecień 2017 r.

2018-10-20

Mamy zaszczyt poinformować, że Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu już po raz drugi wzięła udział w Targach Expo-Gaz.

26 – 27 kwietnia 2017 r w Kielcach wspólnie z organizatorem Targów Expo-GAZ oraz wystawcą  - Izbą Gospodarczą Gazownictwa, z którą od 2005 roku współpracujemy jako partner multimedialny  na wspólnym stoisku  prezentowaliśmy „Panel wspierający stosowanie Standardów Technicznych IGG, Norm Zakładowych i Instrukcji Stanowiskowych dla Firm Branży Gazowniczej”.


W drugim dniu targów w trakcie zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa – „Warsztatów Technicznych” odbyła się prezentacja szkolenia e-learningowego opracowanego multimedialnie przez WIAB na podstawie jednego z omawianych wcześniej Standardów Technicznych IGG dotyczącego „Stacji gazowych w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi”.


Standard ten jest  jednym z 14 e-standardów opracowanych w formule e-learningowej i udostępnianym ramach Internetowej Akademii Gazownictwa firmom członkowskim zrzeszonym w IGG jako szkolenie e-learningowe i dodatkowe wsparcie merytoryczne w stosowaniu Standardów, ukończenie e-szkolenie wiąże się z uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego znajomość danego standardu technicznego IGG przez uczestnika.


Obecność na tegorocznych Targach przyczyniła się również do nawiązania wielu  ciekawych rozmów biznesowych  oraz dała możliwość zaprezentowania oferowanych przez nas rozwiązań dla branży gazowniczej. Poniżej kilka zdjęć z tegorocznych Targów EXPO-GAZ, Kielce – kwiecień 2017 r.