Metody i techniki wspomagania Kadry Kierowniczej w efektywnym podejmowaniu decyzji

2021-01-28

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach wspólnie z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu zaprasza Kadrę Kierowniczą wszystkich szczebli na Studia Podyplomowe realizowane w formule blended-learning (stacjonarno-elearningowej) o specjalizacji: 

Metody i techniki wspomagania Kadry Kierowniczej w efektywnym podejmowaniu decyzji.


 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia

 

Po wypełnieniu i wysłaniu karty zgłoszenia na podany w formularzu e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie, a osoba koordynująca skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych studiów.