Optymalizacja procesu podejmowania decyzji

2019-06-17

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października b.r. zakończyliśmy szkolenie „Optymalizacja procesów podejmowania decyzji” w formule blended-learning dla Kadry Kierowniczej jednej z wiodących Firm z branży energetycznej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia uczestnicy zapoznali się z metodami i technikami optymalnego podejmowania decyzji oraz wykorzystali powyższą wiedzę w praktycznych warsztatach w trakcie, których rozwiązywali istotne problemy z punku widzenia Firmy  dotyczących m.in. : zarządzania w tym działalności marketingowej, usługowej, doskonalenia jakości produktów i usług, optymalizacji kosztów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się dwie metody:

  • Metoda 635, którą wykorzystano do szybkiego wypracowania najlepszych wariantów rozwiązania różnych problemów w firmie.
  • Analiza wartości, którą wykorzystano do opracowania m.in. sposobu redukcji kosztów zbędnych oraz optymalizacji procesu realizacji przedsięwzięć.

Za merytoryczną wartość e-szkolenia oraz realizację warsztatów odpowiada dr Jerzy Wojeński, nasz ekspert w dziedzinie metod i technik podejmowania decyzji .