Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

2018-11-20

Od 15 października bieżącego roku rozpoczęliśmy cykl e-szkoleń z zakresu polityki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
dla jednego z wiodących w naszym kraju Banków.

W ramach tego przedsięwzięcia przeszkoliliśmy już ponad 400 pracowników Banku, w tym Kasjerów, Doradców
i Dyrektorów poszczególnych placówek.

W e-szkoleniu zostało zastosowanych wiele elementów interakcyjnych, weryfikujących i utrwalających wiedzę uczestników, dzięki czemu osoby uczestniczące w szkoleniu e-learningowym osiągnęły wysokie wyniki
w teście końcowym. 

 

 

Od 22 października uruchomiliśmy kolejną grupę dla 286 osób tego e-szkolenia. 

Zakres e-szkolenia obejmował następujące zagadnienia: