E-szkolenie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

E-szkolenie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

5 lutego 2016 r. zakończyliśmy realizację szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 416 osób, które zaliczyły pozytywnie e-szkolenie.

| więcej
Prawo pracy demo

Prawo pracy demo

Prawo pracy demo

| więcej
Szkolenie nt.: „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy-najnowsze zmiany i orzecznictwo”

Szkolenie nt.: „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy-najnowsze zmiany i orzecznictwo”

Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu zaprasza Firmy na szkolenie z zakresu najnowszych zmian wprowadzonych i obowiązujących w 2016 roku w Kodeksie Pracy.

| więcej
„Procedury sprzedaży” e-szkolenie dla branży paliwowej

„Procedury sprzedaży” e-szkolenie dla branży paliwowej

7 grudnia zakończyliśmy realizację e-szkolenia dotyczącego procedur sprzedaży dla jednej z Firm branży paliwowej. W szkoleniu wzięło udział 1356 osób, na zakończenie realizowanego e-szkolenia przeprowadzono test on-line, który był warunkiem zaliczenia szkolenia.

| więcej
Tajemnica bankowa (demo e-szkolenia)

Tajemnica bankowa (demo e-szkolenia)

Tajemnica bankowa (demo e-szkolenia)

| więcej
Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu tworzy historię e-learningu w Polsce

Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu tworzy historię e-learningu w Polsce

Dokładnie 16 lat temu jesienią 2000 roku w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja pierwszej Polskiej Platformy szkoleń e-learningowych. W prezentacji uczestniczyło ponad 150 osób Prezesów i Dyrektorów największych Banków i Firm w Polsce oraz eksperci z Polski i Zagranicy, a także dziennikarze prasy, radia i telewizji.

| więcej
„Profesjonalne podejmowanie decyzji jako czynnik sukcesu w działalności Kadry Kierowniczej”

„Profesjonalne podejmowanie decyzji jako czynnik sukcesu w działalności Kadry Kierowniczej”

Kolejne szkolenie dedykowane Kadrze Kierowniczej realizowane w formule blended-learning przez zespół ekspertów pod kierunkiem dr inż. Jerzego Wojeńskiego, które odbyło się w jednej z dużych Firm.

| więcej
Szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji w zespole pracowniczym

Szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji w zespole pracowniczym

W dniu 14 września br. zakończyliśmy realizację szkolenia w formule blended-learning z zakresu efektywnej komunikacji w zespole pracowniczym dla jednej z firm korporacyjnych.

| więcej