E-szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

E-szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Aktualnie trwającym szkoleniem udostępnionym na Platformie WIAB dla jednego z Banków jest szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

| więcej
Zmiany w Taryfie w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 6/2014 cz. B

Zmiany w Taryfie w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 6/2014 cz. B

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r zrealizowane zostało e-szkolenie dotyczące zatwierdzonych przez Prezesa URE zmian w Taryfie nr 6/2014 część B w zakresie dostarczania paliw gazowych, która obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.

| więcej
Prowadzenie rozliczeń paliwa gazowego w jednostkach energii

Prowadzenie rozliczeń paliwa gazowego w jednostkach energii

18 sierpnia 2014 r zakończyliśmy realizację drugiego terminu e-szkolenia dotyczącego zasad prowadzenia rozliczeń paliwa gazowego w jednostkach energii.

| więcej
Prawo Pracy dla Kadry Menedżerskiej Banku

Prawo Pracy dla Kadry Menedżerskiej Banku

Do dnia 25 lipca 2014 r. podczas realizacji e-szkolenia z Prawa Pracy dla Kadry Menedżerskiej w jednym z Banków, dotyczącego najnowszych zmian w Prawie Pracy, przeszkoliliśmy 183 osoby.

| więcej
Oferta nowego szkolenia Blended - Learning

Oferta nowego szkolenia Blended - Learning

Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu przedstawia ofertę szkolenia nt: „Metody i techniki wspomagania Kadry Kierowniczej w efektywnym podejmowaniu decyzji”

| więcej
E-szkolenie z produktów inwestycyjnych

E-szkolenie z produktów inwestycyjnych

Informujemy, że dnia 8 maja 2014 roku zakończyliśmy realizację e-szkolenia dotyczącego produktów inwestycyjnych, które było warunkiem uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego.

| więcej
E-szkolenie nowa Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych

E-szkolenie nowa Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych

14 kwietnia 2014r zakończyliśmy realizację szkolenia e-learningowego dla 1802 osób dotyczącego Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 6/2014. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy jednej z największych spółek energetycznych w Polsce.

| więcej
Proces świadczenia usług inwestycyjnych

Proces świadczenia usług inwestycyjnych

Aktualnie realizujemy bardzo duże szkolenie e-learningowe dla pracowników jednego z Banków, dotyczące świadczenia usług inwestycyjnych.

| więcej