Zarząd

Zarząd

Krzysztof Żakowski – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej -Wydział Elektryczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego –Wydział Zarządzania, doktorant Uniwersytetu Białostockiego -Wydział Ekonomiczny.
Ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w 2003 r.

| więcej
Rada programowa

Rada programowa

Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Krzysztof OPOLSKI

V-ce Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Maciej MROZOWSKI

| więcej
Nasz Zespół

Nasz Zespół

Posiadamy doświadczony zespół merytoryczny, multimedialny i informatyczny przygotowany do realizacji e-szkoleń oraz wielu innych projektów opartych o nowe technologie informatyczne na jak najwyższym poziomie.
Zawsze chętny do niesienia pomocy naszym Klientom.

| więcej