Badania Predyspozycji Kierowniczych

2019-06-17

W ofercie naszej Firmy od kilkunastu lat znajdują się zajęcia dedykowane Kadrze Kierowniczej między innymi realizowane w formule e-learningowo - stacjonarnej badania predyspozycji kierowniczych.

Badania te mają na celu określenie poziomu kluczowych predyspozycji istotnych dla Kadry Kierowniczej takich jak:

 

 

Badania przeprowadzane są w następujący sposób

 

 • Omówienie przed badaniami psychometrycznymi, celów badań, rodzajów poszczególnych testów psychometrycznych i zasad ich wypełniania oraz przygotowanie uczestników do badań
 • Prowadzenie badań za pomocą pakietu testów psychometrycznych określających predyspozycje menedżerskie.
 • Następnie opracowywana jest analiza badań, której efektem jest RAPORT stanowiący kompleksowe opracowanie zbiorcze zawierające:
 1. wykaz badanych wskaźników oraz omówienie profesjogramu z informacją o zasadach jakościowej i ilościowej analizy wyników badań,
 2. obszerne indywidualne charakterystyki osób badanych, zawierające interpretację i diagnozę w zakresie badanych wskaźników, podsumowanie, wnioski i prognozę,
 3. analizę porównawczą badanej grupy z wnioskami, obrazującą stan predyspozycji Kadry Kierowniczej,
 4. indywidualne wykresy wyników badań na tle profesjogramu modelowego, zawierające ocenę punktową wyników i umiejscowienie jej na skali w stosunku do wzorca modelowego,
 5. definicję wybranych terminów specjalistycznych, używanych w charakterystykach,
 6. listę rankingową badanej grupy sporządzoną w oparciu o łączną analizę jakościową i ilościową wyników,
 7. propozycję dalszej ścieżki rozwoju oraz podnoszenia predyspozycji.
 • Prezentacja wyników badań: przekazanie i omówienie wyników badań Kierownictwu Firmy.

 

Zapraszamy zainteresowane Firmy do skorzystania z oferty realizacji takich badań dodatkową zaletą jest możliwość przeprowadzenia ich w kameralnym gronie np.; w siedzibie firmy bez konieczności wyjazdów lub wynajmowania sal czy obiektów szkoleniowych.