Instrukcje stanowiskowe - e-learning

2019-06-17

Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu specjalizuje się między innymi w profesjonalnym multimedialnym opracowaniu materiałów wewnętrznych firm w formule e-learningowej jak np.: w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością cieszyły się realizowane przez nas przedsięwzięcia z „Instrukcji Stanowiskowych”, których znajomość w wielu firmach sieciowych jest niezmiernie ważna i wymagana na danym stanowisku. 

 

 

Do tej pory realizowaliśmy takie e-szkolenia  głównie dla pracowników firm z branży energetycznej oraz gazowniczej ale wewnętrzne instrukcje posiada również wiele innych firm i właśnie do nich chcemy skierować naszą ofertę. 

Należy pamiętać, że każdy Pracodawca powinien udostępnić swoim pracownikom zbiór informacji i reguł dotyczących sposobu wykonywania pracy na danym stanowisku, które obowiązują w jego firmie i wskazują pracownikowi jak wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami oraz pomagać uniknąć zdarzeń wypadkowych.

Instrukcje stanowiskowe powinny określać też czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku oraz po jej zakończeniu. W instrukcji należy opisać zasady i sposoby prawidłowego i bezpiecznego wykonania danego zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis działań, jakie należy podjąć w sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

Dlatego tak ważne jest to aby instrukcja była dla pracownika jasna, czytelna i zrozumiała.


 

Wychodząc naprzeciw postanowiliśmy ułatwić pracownikom przyswojenie tej wiedzy, która często opisana jest na wielostronicowych dokumentach i załącznikach i nie zawsze jest to atrakcyjna i ciekawa forma do nauki. 

Natomiast Kierownictwo Firmy po zrealizowanym e-szkoleniu w informacji zwrotnej otrzyma raport zawierający szczegółowe dane nie tylko o osobach które zapoznały się z materiałem ale głównie o stopniu przyswojenia wiedzy, porównaniu posiadanych przez pracowników informacji z przed jak i po e-szkoleniu oraz wielu innych danych, które mogą pomóc np. w podjęciu decyzji o wzmocnieniu wiedzy z dodatkowych zakresów. 

 


 

Skontaktuj się z nami, wyślij materiał do wyceny oraz podaj liczbę pracowników

skierowanych do udziału w e-szkoleniu a my przygotujemy ofertę.